vrijdag 1 mei 2015

Nederlands Mijnmuseum, Heerlen

Eerste steen gelegd voor uitbreiding mijnmuseum!

Goed nieuws. Vanochtend hebben afgevaardigden van het Nederlands Mijnmuseum, Walas en gemeente Heerlen symbolisch de eerste steen(kolen) gelegd om gezamenlijk een plan voor de uitbreiding van het Nederlands Mijnmuseum uit te werken. In dit plan gaat het niet alleen om de huisvesting, maar ook om de museale inrichting, met o.a. een mijnexperience over het leven en werken in de mijnen. Een buitenexpositie en halte voor de stoomtrein van de Miljoenenlijn, ZLSM worden ook meegenomen.

Vorig jaar heeft adviesbureau BMC in opdracht van het Nederlands Mijnmuseum en de gemeente Heerlen een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding en herpositionering van het Nederlands Mijnmuseum uitgevoerd. Dat krijgt nu een vervolg in dit implementatieplan. Daarbij wordt gekeken naar de realisatie van een verbindende, deels ondergrondse nieuwbouw tussen Schachtgebouw en Ophaalgebouw. Walas is onder meer betrokken als eigenaar van het voormalige CBS-complex waarbinnen deze gebouwen zich bevinden.

De uitwerkingsperiode wordt ook gebruikt om een ondernemingsplan op te stellen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar afstemming en samenwerking met andere partijen als Continium/C-City, Historisch Goud en mogelijk SCHUNCK*. Tot slot wordt een fondswervingsplan opgesteld en uitgevoerd. De gemeente heeft al toegezegd de structurele subsidie voor de exploitatie te verhogen. “Het is de hoogste tijd om ons mijnverleden en de daarbij horende sociaal economische geschiedenis duurzaam te verankeren in onze regio. Daar hoort hét Nederlands Mijnmuseum bij en we zetten hiermee een belangrijke stap”, aldus wethouder Jordy Clemens. Voor de investeringen die nodig zijn voor de vernieuwingen en de uitbreiding moet nog dekking gevonden worden. Het streven is om nog voor eind dit jaar duidelijkheid te krijgen over de financiering zodat er een definitief go/no-go-besluit genomen kan worden.

[image1:large:center]