1 April t/m 30 september 2015

Wijken, Heerlen

Eetkamer van de wijk

Heerlens DNA trekt dit voorjaar samen met een kok elf Heerlense wijken in om bewoners – thuis, in buurthuizen en andere prominente plekken in de wijk - uit te nodigen om recepten uit te wisselen die voor hen van waarde zijn. Kenmerkend aan deze regio is de diversiteit aan culturen, in steden en wijken die voorkomt uit de migratie van mijnarbeiders die naar deze regio.

Deze diversiteit komt onder andere tot uitdrukking in de Heerlense eetcultuur. De beste recepten die verzameld zijn tijdens deze wijkestafette worden in de zomer van 2015 in een prachtig 'MIJNkookboek' samengebracht.