donderdag 4 juni 2015

De schouwburg, Heerlen

Internationale mijnwerkersconferentie FNV

Kaderleden van de sector industrie van FNV, TIE-Netherlands en FNV Mondiaal organiseren een conferentie over arbeidsveiligheid en mijnbouw getiteld "Sterke vakbonden voor veilige mijnen, veilig werken is een mensenrecht".

De conferentie "Sterke vakbonden voor veilige mijnen, veilig werken is een mensenrecht" is onderdeel van een breder project gericht op de versterking van de positie van mijnwerkers in Turkije. De conferentie vindt plaats in het kader van het Jaar van de Mijnen M2015 gaat over het Nederlandse mijnbouwverleden en de huidige arbeidsomstandigheden van mijnwerkers.

De conferentie is aan het Jaar van de Mijnen M2015 gekoppeld en gaat over het mijnbouwverleden in Nederland en de huidige arbeidsomstandigheden van mijnwerkers elders. De conferentie wil daarmee bijdragen aan een versterkt internationaal solidariteitsnetwerk dat zich richt op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers wereldwijd, een grotere betrokkenheid vanuit de Nederlandse vakbond (Industrie sector) en kaderleden, werknemers van energiebedrijven (NAM, Tatasteel, Kolenoverslagbedrijven Rotterdam en Amsterdam).

Daarnaast richt de conferentie zich op draagvlakversterking onder een breed publiek om de problematiek van slechte arbeidsomstandigheden in de mijnbouw, en de onderdrukking van vakbondsvrijheid in verschillende landen, onder de aandacht te brengen. Kaderleden/vertegenwoordigers van mijnbouwbonden uit Turkije, Colombia en Belarus zijn aanwezig op de conferentie en zullen over de genoemde thematiek verslag doen aan de hand van hun eigen vakbondservaringen.

Voor wie:

FNV kaderleden en werknemers van de NAM, energiebedrijven zoals Essent, Nuon, Tatasteel, Kolenoverslagbedrijven Rotterdam en Amsterdam. Gasten van Turkse arbeidersvereniging in Nederland en gasten van democratische arbeidersorganisatie uit Turkije in Nederland. Oud- mijnwerkers, lokale geinteresseerden uit de regio

Als u aanwezig wilt zijn op deze conferentie, dan verzoeken wij u voor 15 april aanstaande een e mail te sturen naar Feride.Kayikci@vc.fnv.nl

Uiteraard krijgt u dan enige tijd van tevoren het programma toegestuurd.