9 maart 2015

Café Wilhelmina, Kerkrade

Langs mijnen en groeven: geologie en mijnbouw van Zuid-Limburg

Olaf Op den Kamp verzorgt een lezing over de mijnbouw in Zuid-Limburg voor het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Deze lezing wordt gehouden in het kader van het Jaar van de Mijnen en gaat naast de mijnbouw op zich ook in op hoe de natuur de verlaten groeven weer heeft heroverd.

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de steenkolenmijnbouw in het Wormdal. Hiervan zijn nog steenbergen, enkele schachten, mijnwerkerswoningen en ingangen van mijnen overgebleven. Ook wordt het belang van de bemoeienis van de Abdij Rolduc nader toegelicht.
Schacht nulland
Van de kalksteenwinning in Zuid-Limburg getuigen diverse ondergrondse kalksteengroeves die nu vaak een paradijs voor vleermuizen zijn. In het verleden werkten hier de blokbrekers en de champignontelers, nu is het er bijna het hele jaar rustigzodat de vleermuizen ongestoord hun winterslaap kunnen houden.
De vele dagbouwgroeves, zoals de ENCI-groeve, Groeve ’t Rooth en de Curfsgroeve herbergen bijzondere vlinders, amfibieën en vogels.
In het Savelsbos, een prachtig bos met een rijke voorjaarsflora, liggen de prehistorische vuursteenmijnen waar de mensen uit de steentijd hun voorwerpen uit de harde vuursteen maakten. De lezing is geïnspireerd op het gelijknamige boek “Langs mijnen en groeven” met 10 natuurwandelingen door Zuid-Limburgs mijnverleden dat deze lezing ook te koop is. Als vervolg op de lezing worden ook enkele excursies naar diverse mijnbouwgebieden georganiseerd.
De gratis toegankelijke lezing vangt aan om 20.00 uur en eindigt rond 22.30 uur.