23 maart 2015

Savelbergklooster, Heerlen

Lezingreeks over mijnbouw in het Savelbergklooster

Het Savelbergklooster Heerlen organiseert een lezingencyclus over mijnbouw en aanverwante zaken in samenwerking met Stichting Wim.

De eerste lezing op 19 januari staat in het teken van de Heilige Barbara, patrones van de mijnwerkers.
De overige thema's zijn:

  • mijnwater, gebruik voor warmte in Heerlen (2 februari); 
  • invloed van de mijnen op het dagelijkse leven (23 februari); 
  • mijnschade, ondergronds mijnbouw en de gevolgen hiervan bovengronds (9 maart); 
  • ondergrondse mijnbouw (23 maart).

De lezingen worden, bij voldoende belangstelling, verspreid over 2015 geregeld gehouden.