29, 30 & 31 mei

Het Volkshuis, Heerlen

MIJN-pop-up-museum in Passart

Rijckheyt organiseert een foto- en filmpresentatie in een MIJN-pop-up-museum in de voormalige mijnwerkersbuurt Passart. Passart is de tweede Heerlense buurt waar dit tijdelijke museum neerstrijkt. Deze keer in het Volkshuis aan de Dennestraat 2. Gratis toegang! Wellicht heeft ook u nog spullen, verhalen, foto’s of film die herinneren aan het mijnverleden of aan het sociale of verenigingsleven in de buurt. Wij nodigen u daarom in het bijzonder uit om tijdens het komende weekend ook uw verhalen van vroeger te komen delen. U kunt uw oude foto’s, documenten en mijnattributen meebrengen, of andere dingen die met de geschiedenis van de buurt te maken hebben. Deze kunt u in de tentoonstelling van het MIJN-pop-up-museum op een veilige manier aan uw buurtgenoten laten zien! Er zijn medewerkers aanwezig die samen met u uw verhaal over de buurt kunnen vastleggen.

De eerste 166 huizen van de Passart zijn in 1918 gebouwd door de ‘Volkwoning’. Aan in en aan het einde van de Eerste Wereldoorlog had de Staatsmijn Emma vele mijnwerkers nodig. Voor hen verrees volgens het plan van de beroemde architect Jos. Cuypers de buurt rondom Plataanplein, die als beschermd stadsgezicht op de monumentenlijst staat. In samenwerking met Heerlen Vertelt, het Jaar van de Mijnen M2015 én mensen uit de buurt richt Rijckheyt er een tentoonstelling in.

Op panelen wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de mijnbouw én de  buurt! Er zijn enkele mijnwerkersspullen te zien uit de particuliere collectie van Roy Simons uit Meersen, een jonge verzamelaar die al enkele prijzen met zijn verzameling heeft gewonnen, zoals de Geschiedenis Online Prijs. Deze 18-jarige jongeman werd door de verhalen van zijn opa enthousiast verzamelaar. Een oud-koempel is aanwezig om ook aan u enkele verhalen te vertellen over het werken in  de mijn en uit het leven van een mijnwerker. U bent hartelijk welkom om te kijken en informatie in te winnen. Verder is er film van vroeger te zien van het werken in de mijn.