9 januari t/m 1 februari 2015

POST, Kerkrade

Vluchtige herinneringen, voorgoed gevangen in een nieuwe huid - Sjtub-manifestatie

De 12e Sjtub-manifestatie opende 9 januari jl in Kerkrade: POST-Mining, "Vluchtige herinneringen, voorgoed gevangen in een nieuwe huid" door beeldend kunstenaar Jet Nuij. Nuij onderzoekt in haar werk het proces van ervaring, herinnering, verlies en transformatie. Als artist in residence laat zij zich een maand lang inspireren door de geschiedenis van de regio. "Vluchtige herinneringen" is de eerste van een reeks manifestaties door Sjtub in het kader Het Jaar van de Mijnen (M2015). Bezoek de website van voor meer informatie.