zondag 20 september 2015 t/m zondag 25 oktober 2015

SCHUNCK* Collectors House, Heerlen

Werner Mantz in de mijnstreek

SCHUNCK* en M2015 nodigen u uit voor de opening op zaterdag 19 september om 17.00 uur in SCHUNCK* Collectors House. In het Jaar van de Mijnen 2015 is er veel aandacht voor het inmiddels verdwenen industriële erfgoed van de Limburgse Mijnstreek. Met 80 vintage foto afdrukken die fotograaf Werner Mantz in de jaren dertig in opdracht van o.a. De Staatsmijnen (DSM) maakte, duiken we in de geschiedenis van deze regio. Op basis van archiefonderzoek en een grondige inventarisatie brengt gastcurator Flos Wildschut herkenbare beelden bij elkaar van onder andere de Staatsmijnen Maurits en Emma en de haven in Stein. Deze beelden zijn van grote historische waarde, maar ook uit fotografisch en architectonisch oogpunt zijn ze interessant. De autonome kracht van de beelden speelt in de foto’s een even grote rol als de documentaire betekenis ervan. De fotoseries die Werner Mantz van de Limburgse mijnen maakte zijn tot op heden nog nooit in hun volledigheid getoond of gepubliceerd. Deze omvangrijke tentoonstelling brengt daar verandering in met beelden afkomstig uit verschillende (inter)nationale collecties. De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Flos Wildschut op initiatief van SCHUNCK* en de Werner Mantz familiestichting, alsmede de particuliere Werner Mantz stichting.

In de jaren vlak voor de tweede wereldoorlog ontving Werner Mantz de opdracht van de Staatsmijnen haar industriële infrastructuur vast te leggen. De resultaten daarvan zijn als geheel nooit vertoond.

Een gedeelte van de foto’s zal bestaan uit vintage prints die Werner Mantz in 1937 en 1938 maakte van de verschillende mijnen zoals de Emma in Hoensbroek, het Stikstof – Bindingsbedrijf in Geleen, als ook het hoofdkantoorgebouw in Heerlen.
Werner Mantz